English Български

Новини

МЕСТНА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - РАЗЛОГ

Местната агенция за икономическо развитие - Разлог (МАИР - Разлог) е сдружение с нестопанска цел, която работи за развитието на местната общност в сферата на икономиката, социалните дейности, екологията, селското стопанство и туризма. Тя е създадена през 1996 година в рамките на проект за подпомагане и насърчаване на малките и средни предприятия (МСП) в Югозападна България на Международната организация на труда (МОТ) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН), в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на Република България.


МАИР - Разлог
МАИР - Разлог
МАИР - Разлог
Anal